Kaza Anında Yapılması Gerekenler

Tüm hasar durumlarında, öncelikle kendi güvenliğini, daha sonra varsa yolcu güvenliğini sağlayın ve ilk yardım konusunda gerekli tedbirleri alın. Kaza anında 444 4 722 numaralı telefondan 2'yi tuşlayıp Budget Tam Destek Hizmetimize hasar ihbarında bulunarak dosyasının açılmasını sağlayın. Budget Tam Destek Hizmetimizin seni yönlendirdiği veya aracı çektirdiği en yakın servise aracını ve evraklarını eksiksiz teslim edin.

Hasar durumunda hasar evraklarının, sigorta şirketine iletilme süresi 5 iş günü ile sınırlıdır. Bu nedenle hasar ile ilgili tüm evrakların birer kopyaları yedek olarak alındıktan sonra, asıllarının en geç 3 iş günü içinde onarım yapılacak servis yetkilisine imza karşılığı bırakılması gerekmektedir. (Fotokopi üzerine servis yetkilisi imzası alınması yeterlidir.)

Hasar olduğu anda Budget Tam Destek Hizmetinin aranmaması/geç aranması, gereken hasar evraklarının bildirilen şekilde hazırlanmaması, ihbar aşamasında ve/veya tutanaklarda verilen bilgilerde eksiklik ve/veya yanlışlık olması, gerçeğe aykırı olarak tutanak tanzim edilmesi, imzaların eksik olması, hasar evraklarının geç ulaştırılması vb. yükümlülüklerin yerine getirmemesi gibi durumlarında meydana gelecek tüm zarar ve ziyanlardan, üçüncü şahıslarca ileri sürülenler de dahil olmak üzere ilgili araç kullanıcısı ile birlikte kiralayan da müteselsilden borçlu ve sorumlu olacaktır.