Teslim Alma Ofisi
Alış Tarihi
{{fromDayNumber}}
{{fromDayName}} {{fromMonthName}}
Saat Aralığı
İade Ofisi Seç
İade Tarihi
{{toDayNumber}}
{{toDayName}} {{toMonthName}}
Saat Aralığı

Otomotiv sektöründe faaliyet ve hizmetlerimizi gerçekleştirirken,

 • Ulaşım çözümleri sunan yenilikçi, küresel yol arkadaşın olmayı,
 • Teknolojik gelişmeler, inovatif yaklaşımlar ve dijitalleşme ile birlikte operasyonlarımızın kalitesini artırmayı,
 • Ülkeye ve otomotiv sektörüne katma değer sağlayacak uygulamalar ve süreçler ile öncü rol model olmayı,
 • Müşteri ve çalışan memnuniyetini, çevre duyarlılığını, finansal karlılığı ve verimliliği artırmak için sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirerek güvenilirliği üst seviyeye taşımayı,
 • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak, tüm paydaşlar ve müşteriler için maksimum memnuniyet sağlamayı,
 • Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara ve diğer şartlara uyum yükümlülüklerini yerine getirmeyi,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklı çevresel etkilerimizi (havaya, suya, toprağa, insana, floraya, doğal hayata, bitki örtüsüne) değerlendirerek, önemli çevresel riskleri ve kirliliği önlemeyi, çevresel performansı sürekli olarak geliştirmeyi,
 • Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması ile doğal kaynakları korumayı,
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarından çalışanlarımızı ruhen ve bedenen korumayı ve proaktif önlemler alarak riskleri değerlendirmeyi,
 • Çalışanlarımıza ve Otokoç Otomotiv ile iş birliği içinde olan ilgili taraflara çevrenin korunması ve saygı bilincini artırıcı faaliyetler ve sosyal sorumluluk projelerimiz ile bu kavramları yaygınlaştırmayı,
 • Çalışanlarımız ve ilgili taraflarımızın Otokoç Otomotiv hedefleri doğrultusunda gelişimi için gerekli kaynakları sağlamayı,
 • Müşteri şikayetlerini ele alma prosesini yürütürken, açık, hızlı, güvenilir, tarafsız, adil, duyarlı, erişilebilir, çözüm odaklı, şeffaf olmayı; konuları bütünlük çerçevesinde değerlendirerek, gizlilik taahhüdüne bağlı kalarak, müşteri memnuniyetini sağlamayı,
 • Koç Holding hedef ve ilkeleri; Otokoç Otomotiv misyon, vizyon ve stratejisi ile hareket ederek, entegre yönetim sistemi için amaç, hedef ve programlarımızı oluşturup gözden geçirerek, sistemin performansının sürekli iyileşmesini sağlamayı, taahhüt ederiz.
KVK Politikamızı görmek için tıkla.
ISO 9001 Sertifikasını görmek için tıkla.
ISO 10002 Sertifikasını görmek için tıkla.